WAKACJE Z BOGIEM – REKOLEKCJE OAZOWE

WSZELKIE INFORMACJE O REKOLEKCJACH I ZAPISY
U KSIĘŻY WIKARIUSZY!!!

 

Jak co roku, Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej organizuje oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla jednych są one kolejnym krokiem w ich formacji, a dla innych mogą się stać jej początkiem. Tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat oaz wakacyjnych.

Co? Dla kogo?  Kiedy? Gdzie? Z diecezji Spoza
Oaza
Dzieci Bożych
stopnia I
(ODB Iº) 
po kl. III szkoły
podstawowej
 22-28.06.
2018
Połczyn-
Zdrój
310 zł  320 zł
Oaza
Dzieci Bożych
stopnia I
(ODB Iº)
po kl. III szkoły
podstawowej 
28.06-4.07.
2018
Połczyn-
Zdrój
310 zł  320 zł
Oaza
Dzieci Bożych
stopnia III
(ODB IIIº) 
po kl. IV i V szkoły
podstawowej
3-14.08.
2018
Kołobrzeg 580 zł 700 zł
Oaza
Nowej Drogi
stopnia II
(OND IIº)
 po kl. VI i VII szkoły
podstawowej 
17.07-2.08
2018
Rabka 890 zł  1100 zł
Oaza
Nowego Życia
stopnia 0
(ONŻ 0º)
 
 co najmniej
po kl. II gimnazjum 
26.06-12.07.
2018
Borne 
Sulinowo
760 zł 860 zł
Oaza
Nowego Życia
stopnia 0
(ONŻ 0º)
 
 co najmniej
po kl. II gimnazjum 
13-29.07.
2018
Lekowo
koło Świdwina
760 zł 860 zł
Oaza
Nowego Życia
stopnia I
(ONŻ Iº)
 
po ONŻ 0º
i rocznej formacji 
13-29.07.
2018
Borne
Sulinowo
760 zł 860 zł
Oaza
Nowego Życia
stopnia II
(ONŻ IIº)
 
 po ONŻ Iº
i rocznej formacji 
26.06-12.07.
2018
Lipie 760 zł 860 zł

Zgłoszenia na oazy wakacyjne przyjmowane będą od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku lub do wyczerpania miejsc w poszczególnych ośrodkach, tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego, który zostanie umieszczony na stronie www.koszalin.oaza.pl. Każdej ze zgłoszonych osób recepcja oaz przydzieli sygnaturę, czyli numer identyfikacyjny składający się z litery i cyfry, np. B23. Na wskazany przez osobę zgłaszającą adres e-mail zostanie wysłana karta uczestnika. Należy ją wydrukować, koniecznie dwustronnie na jednej kartce formatu A4. We wskazanych miejscach kartę dokładnie wypełniają: rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika oazy oraz ksiądz (moderator oazy lub inny duszpasterz z parafii uczestnika). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do 1 czerwca 2018 roku, osobiście lub listownie, do:Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Seminaryjna 2a, 75-950 Koszalin.

Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić w ciągu 14 dni od daty przyznania sygnatury zgłoszenia. Po tym terminie zgłoszenia bez uiszczonej zaliczki będą traktowane jako nieaktualne. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 czerwca 2018 roku. Obu wpłat trzeba dokonać na konto Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023 6093, wpisując w tytule wpłaty: imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę przydzieloną przez recepcję, np. Jan Kowalski, B23. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w oazie. Natomiast pozostała kwota nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu oazy, na którą została wpłacona. Centrum Ruchu Światło-Życie nie ma możliwości wystawiania rachunków i faktur. Może jedynie wydać zaświadczenie o udziale w oazie. W tej sprawie należy się skontaktować z recepcją./