WŁĄCZENI DO MINISTRANTÓW

W niedzielę 21 października podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 trzech kandydatów – po przejściu okresu próby i odpowiednim przygotowaniu – zostali włączeni do grona ministrantów. 

Trzech chłopców – Przemek, Bartek i Hubert – po raz pierwszy założyli komże, złożyli przyrzeczenie i po raz pierwszy służyli do Mszy świętej wykonując przydzielone zadania.

Nowym ministrantom i ich najbliższym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej i gorliwej służby przy ołtarzu Pana Jezusa!

Ja. N. * dziękując Chrystusowi Panu *
za łaskę powołania ministranckiego, *
przyrzekam święte czynności ministranta *
wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie *
na chwałę Bożą *
i dla dobra wspólnoty parafialnej. *
Amen