Obostrzenia epidemiczne 27.03-9.04.2021

Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną, informujemy, że
w naszej świątyni może jednocześnie przebywać 30 osób – pomijając asystę.

Zatem Do kościoła można wejść jedynie bocznymi drzwiami od strony zakrystii. Na stoliku przygotowane są karty wstępu – jest ich 30.
Po wyczerpaniu limitów, prosimy o wybranie innej godziny Mszy świętej. Kościół w ciągu dnia jest OTWARTY. Nie odbędą się również zaplanowane wcześniej spotkania z dziećmi.