Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

I KOMUNIA

Od roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019 w naszej parafii zmienia się się sposób podejścia do I Komunii Świętej. 

Dostrzegamy, że dotychczasowa metoda nie przynosiła zamierzonych celów, dlatego za wielką zachętą Księdza Biskupa w pewnym sensie zmieniamy adresatów przygotowania do Komunii.

Pierwsze pytanie, jakie trzeba zatem zadać brzmi:

kto ma przygotowywać dzieci do Komunii?

Dotąd odpowiedzialnością za to zadanie w dużej mierze spoczywała na Księżach i Katechetach. A co na ten temat mówią dokumenty Kościoła?

Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 traktuje:

Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują jak również proboszcza troszczyć się ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi (kanon 914).

Interpretacja tego kanonu:

Obowiązek przygotowania dziecka do Komunii Świętej spoczywa na rodzicach, a jedynie pomocniczo na proboszczu. Zadanie proboszcza przeważa w podejmowaniu decyzji negatywnej o niedopuszczeniu do Pierwszej Komunii Świętej, jeśli brak odpowiedniego przygotowania. niemniej jednak proboszcz nie może odmówić, jeśli rodzice – których obowiązek jest pierwszorzędny – przedstawią swe dziecko odpowiednio przygotowane.

Wynika z tych zapisów, że najważniejsza w przygotowaniu dziecka jest katecheza domowa, rodzinna, bo o wierze i formacji religijnej dziecka decydują rodzice. To jest ich obowiązek i ich prawo wynikające z powołania do rodzicielstwa i z sakramentu bierzmowania. Wobec tego większy akcent w przygotowaniu dziecka do Komunii Świętej trzeba położyć na katechezę rodziców niż dzieci – są oni bowiem niezastąpionymi katechetami.

Jak wynika z doświadczenia, wkład kapłanów i katechetów – nawet bardzo gorliwy – jest ostatecznie niewielkim elementem całego przygotowania. Decydujące znaczenie ma wkład rodziców. Można to określić w następujący sposób: dzieci do Komunii w 5% przygotowuje ksiądz, w 5% katecheci, w 90% rodzice. Niestety, często brakuje takiego aż takiego zaangażowania lub jest ono niewielkie. Jeśli rodzice nie ewangelizują dzieci i sami nie mają żywej wiary, na nic zda się mozolna praca duszpasterzy.

Taka sytuacja skłania, aby bezpośrednimi katechetami przygotowującymi dzieci do Komunii byli właśnie rodzice. W związku z tym bezpośrednimi adresatami przygotowania do Komunii w naszej parafii będą rodzice, którym dzięki spotkaniom ogólnym z księdzem i spotkaniom w mniejszych grupach z animatorami, będziemy chcieli pomóc w spełnieniu tego zadania i doposażyć ich w potrzebną wiedzę, czy materiały. Do udziału w spotkaniach zachęcamy – jeśli to możliwe – obydwoje rodziców, ale powodowana różnymi życiowymi sytuacjami obecność jednego z rodziców (czy obecność na zmianę mamy i taty) będzie również dobrym rozwiązaniem. 

Tak więc przygotowanie rodziców będzie obejmowało

  • ogólne spotkania z księdzem w kościele – dotyczące podstawowych prawd wiary
  • spotkania ze świeckimi animatorami w małych grupach, w czasie których rodzice będą zaproszeni do dzielenia się tym, co udało się zrealizować z dzieckiem w ostatnim czasie oraz omówione zostaną treści do przepracowania z dzieckiem w następnym miesiącu (doświadczenie wielu wspólnot w Kościele pokazuje, że forma spotkania w małej grupie jest bardzo owocnym sposobem podchodzenia do wiary: sprzyja atmosferze zaufania i otwartości, które są potrzebne do dzielenia się oraz (z praktycznego punktu widzenia) znacząco skraca czas spotkania, gdyby chcieć od każdego rodzica (w całej jednej dużej grupie) uzyskać nawet najkrótszą informację dotyczącą pracy katechetycznej z dzieckiem)

Najbliższe zadania związane z Komunią świętą (aktualizacja 18 września 2018 r. po pierwszym spotkaniu):

  • do końca września złożenie – bądź u księdza w parafii (przy okazji Mszy w kościele, czy w kancelarii parafialnej), bądź u Katechetek w szkole (przez dzieci) – deklaracji zgłoszenia dziecka do komunii  ZGŁOSZENIE DO KOMUNII 2018 2019
  • 7 października o godzinie 12.00 Msza święta z poświęceniem różańców, które kupują dzieciom rodzice
  • omówienie (np. w zespołach klasowych) stroju, w którym dzieci przystąpią do I Komunii Świętej. Propozycją księdza Wojciecha są proste alby dla wszystkich dzieci (takie jednakowe stroje są z pewności nawiązaniem do białej chrzcielnej szatki, są odzwierciedleniem stanu duszy po spowiedzi (pięknej i nieskazitelnie czystej), gotowej przyjąć Pana Jezusa i z pewnością wykluczają niejednokrotnie przykre dla dzieci sytuacje porównywania strojów, co skutecznie odciąga uwagę od istoty pierwszej Komunii); inną propozycją są dla chłopców ciemne garnitury, a dla dziewczynek naprawdę proste i skromne sukienki (uszyte np, przez jedną krawcową). Na pewno trzeba uniknąć przerostu formy nad treścią w postaci wielkich sukienek przypominających bardziej mini suknię ślubną niż strój komunijny
  • po zebraniu wszystkich deklaracji zgłoszeniowych ksiądz Wojciech będzie się indywidualnie kontaktował, by umówić się na 15 minutową rozmowę z dzieckiem przy rodzicach w salce parafialnej 
  • kolejne spotkanie z księdzem Wojciechem w kościele odbędzie się 10 października o 9.00 i o 18.45 (o jednej i drugiej godzinie odbędzie się to samo spotkanie; proszę wybrać bardziej dogodną porę)
  • pierwsze spotkanie w małych grupach ze świeckimi animatorami odbędzie się w drugiej połowie października (rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu spotkania)