Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

IDEA

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!!

Rozpoczynając czas przygotowania siebie i swojego dziecka
do uroczystości I Komunii Świętej

potrzeba zacząć od zadania sobie pytania:

PO CO KOMUNIA ŚWIĘTA?

Od odpowiedzi na to pytanie bardzo wiele zależy.

Jeśli odpowiedzią jest potrzeba wiary, jej rozwoju – jest ok.

Jakakolwiek inna odpowiedź – bo tak trzeba, bo wszyscy idą, bo co inni powiedzą…. – taka odpowiedź nie jest odpowiednia, więc albo trzeba zmienić motywację, albo szczerze mówiąc zrezygnować z I Komunii świętej (jeśli idąc tym torem miałaby ona się ograniczyć do fajnego eventu).

Kolejne pytanie, które warto zadać:

kto ma przygotowywać dzieci do Komunii?

Dotąd odpowiedzialnością za to zadanie w dużej mierze spoczywała na Księżach i Katechetach. A co na ten temat mówią dokumenty Kościoła?

Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 traktuje:

Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują jak również proboszcza troszczyć się ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi (kanon 914).

Interpretacja tego kanonu:

Obowiązek przygotowania dziecka do Komunii Świętej spoczywa na rodzicach, a jedynie pomocniczo na proboszczu. Zadanie proboszcza przeważa w podejmowaniu decyzji negatywnej o niedopuszczeniu do Pierwszej Komunii Świętej, jeśli brak odpowiedniego przygotowania. niemniej jednak proboszcz nie może odmówić, jeśli rodzice – których obowiązek jest pierwszorzędny – przedstawią swe dziecko odpowiednio przygotowane.

Wynika z tych zapisów, że najważniejsza w przygotowaniu dziecka jest katecheza domowa, rodzinna, bo o wierze i formacji religijnej dziecka decydują rodzice. To jest ich obowiązek i ich prawo wynikające z powołania do rodzicielstwa i z sakramentu bierzmowania. Wobec tego większy akcent w przygotowaniu dziecka do Komunii Świętej trzeba położyć na katechezę rodziców niż dzieci – są oni bowiem niezastąpionymi katechetami.

Jak wynika z doświadczenia, wkład kapłanów i katechetów – nawet bardzo gorliwy – jest ostatecznie niewielkim elementem całego przygotowania. Decydujące znaczenie ma wkład rodziców. Można to określić w następujący sposób: dzieci do Komunii w 5% przygotowuje ksiądz, w 5% katecheci, w 90% rodzice. Niestety, często brakuje takiego aż takiego zaangażowania lub jest ono niewielkie. Jeśli rodzice nie ewangelizują dzieci i sami nie mają żywej wiary, na nic zda się mozolna praca duszpasterzy.

Taka sytuacja skłania, aby bezpośrednimi katechetami przygotowującymi dzieci do Komunii byli właśnie rodzice. W związku z tym bezpośrednimi adresatami przygotowania do Komunii w naszej parafii będą rodzice, którym dzięki spotkaniom formacyjnym, będziemy chcieli pomóc w spełnieniu tego zadania i doposażyć ich w potrzebną wiedzę, czy materiały. Do udziału w spotkaniach zachęcamy – jeśli to możliwe – obydwoje rodziców, ale powodowana różnymi życiowymi sytuacjami obecność jednego z rodziców (czy obecność na zmianę mamy i taty) będzie również dobrym rozwiązaniem.

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH DLA RODZICÓW JEST OBOWIĄZKOWA
I ZALEŻY OD NIEJ OSTATECZNA DECYZJA
O DOPUSZCZENIU DZIECKA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ!