Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

WIELKI CZWARTEK – 9.04 [9.04 – WIECZERZA PAŃSKA – WIELKI CZWARTEK

KATECHEZA – WIELKI CZWARTEK

Wielki Post

U końca Wielkiego Postu (kończy się on dzisiaj popołudniu) zadajmy sobie pytanie, jak przeżyliśmy ten święty czas: czy był on inny od reszty roku? Czy zrobiliśmy jakieś postanowienia? Czy udało nam się ich dotrzymać? Co robiliśmy, gdy łamaliśmy nasze postanowienia – czy podejmowaliśmy o nie walkę dalej, czy odpuszczaliśmy sobie? Czy było w nim więcej modlitwy, postu, serca otwartego dla innych? Zatrzymaj się. Nie czytaj dalej. Pomyśl o tym chwilę.

Niech pomocą do wejścia w tajemnicę dnia
będzie wysłuchanie pięknej pieśni eucharystycznej:
https://www.youtube.com/watch?v=2gJQjCa-lLk

Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna Paschalne Triduum. Przypomina ona ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał do spożywania apostołom oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali. Podczas tej Uroczystości upamiętniamy szczególnie ustanowienie Eucharystii, ustanowienie sakramentu kapłaństwa oraz Pańskie przykazanie miłości.

Eucharystia wg tegorocznych wskazań

Ponieważ ma to być święto całego Ludu Bożego, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, nie wolno odprawiać żadnych Mszy bez udziału ludu (jakie szczęście, że jest te pięć osób). Epidemia wymusiła na nas odejście (mam nadzieję, że jednorazowe) od kilku ważnych elementów podczas dzisiejszej Mszy Świętej. Pominięte zostały, oprócz licznego uczestnictwa wiernych – umycie nóg, uroczysta procesja z darami, procesja do ołtarza adoracji, nie ustanawia się też osobnego ołtarza dla adoracji.

Czytania mszalne

W pierwszym czytaniu (Wj 12,1-8.11-14) widzimy opis wieczerzy paschalnej w noc oswobodzenia ludu Bożego z niewoli egipskiej. Baranek bez skazy, zabijany w noc Paschy, jego krew służąca oznaczeniu tych, którzy są własnością Boga, jest typem Chrystusa, Którego Krew wylana jest dla naszego zbawienia.

Psalm 116 wskazuje, że Krew Chrystusa przelana na krzyżu jest ceną Nowego Przymierza Boga z człowiekiem.

W drugim czytaniu św. Paweł (1 Kor 11,23-26) opisuje ustanowienie Eucharystii, zachęcając, aby chrześcijanie sprawowali Ją na pamiątkę Pana: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Święty Jan jako jedyny z ewangelistów nie notuje ustanowienia Eucharystii, zamiast tego ukazuje Chrystusa jako wzór miłości, jako Sługę pochylającego się do nóg swoich uczniów (J 13,1-15). Jezus podnosi zakres miłości: już nie tylko będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, ale daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem (J 13,34 – śpiew przed Ewangelią).

Przykazanie miłości

Zastosowanie przykazania nowego (mandatum novum), jest zwyczajną drogą dla Kościoła jako wspólnoty wierzących. Mamy kochać jak Chrystus – nawet po dar z siebie, ze swojego życia. Wyrazem tego prawa w liturgii jest, w normalnych okolicznościach, obrzęd „mandatum”, czyli obmycia nóg, oraz uroczysta procesja z darami przeznaczonymi dla ubogich. Niestety, oba obrzędy w tym roku, ze względu na dopuszczoną niską ilość wiernych na Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie mogą być zrealizowane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby czynić miłość do końca także w czasie epidemii.

Uobecnienie – Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania

Całe Triduum Paschalne to jakby rozciągnięta na trzy dni Eucharystia. To w czasie każdej Mszy Świętej przenoszeni jesteśmy do Wieczernika, na Golgotę i spotykamy się z Chrystusem Zmartwychwstałym po odkryciu pustego grobu. Dziś, podczas modlitwy eucharystycznej, usłyszymy wypowiadane przez kapłanów słowa, które podkreślają naszą obecność w tych zbawczych dziełach:

 

Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień,
w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany

…na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej.

On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb…

Cisza

Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” uderza się w dzwon; po skończeniu tego śpiewu dzwony milkną aż do „Chwała na wysokości Bogu” w Wigilię Paschalną. W tym samym czasie milknie również gra na organach i innych instrumentach. To wyciszenie ma nam towarzyszyć przez cały czas, także w obowiązkach domowych, przygotowaniach świątecznych. Liturgia się przecież nie kończy z końcem dzisiejszej Mszy: ona trwa do końca Triduum…

Ponieważ w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie sprawuje się Eucharystii, po Mszy obnaża się ołtarz, przy którym była ona sprawowana…