Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

WIELKA ŚRODA – 8.03  [8.04 – WIELKA ŚRODA]

ROZWAŻANIE

Proponuję w prywatnym rozważaniu zatrzymać się wg poprzednio podanych wskazówek nad dzisiejszymi czytaniami mszalnymi, wybierając pierwsze czytanie bądź Ewangelię:

Iz 50,4-9a;
Ps 69;
Mt 26,14-25;

KATECHEZA

Data Wielkanocy

Wczoraj zaproponowałem, żeby przyjrzeć się, w jakiej fazie znajduje się Księżyc. Od dzisiaj, od 4:35 jest on w pełni. To ważne, bo Wielkanoc obchodzimy zawsze w niedzielę po pierwszej pełni Księżyca, po przesileniu wiosennym (czyli 21 marca). To dlatego Wielkanoc (i wszystkie święta z nią związane) jest w kalendarzu ruchoma. Bierze się to stąd, że Chrystus umarł podczas żydowskiego święta Paschy (14. nissan), a zmartwychwstał dwie doby później, w pierwszy dzień po szabacie (stąd polskie słowo sobota – siódmy dzień tygodnia), czyli w naszą niedzielę. Żydzi w czasach Pana Jezusa korzystali z kalendarza księżycowego, który w porównaniu do naszego jest ruchomy.

Triduum Paschalne – jak to trzy, skoro cztery?

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – tak często się myśli o Triduum. Gdyby się zastanowić, to czegoś w tych dniach brakuje, czegoś bardzo ważnego, najistotniejszego w naszej wierze – Zmartwychwstania (wg słów św. Pawła: „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” – 1Kor 15,14). Musimy więc dodać do tych dni także Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Pojawia się kłopot: liczymy raz jeszcze i wychodzą nam cztery, zamiast trzech dni. Nic bardziej mylnego, jak mawia pewien znany Youtuber. Cztery dni wychodzą jeśli policzymy je w systemie dwudziestoczterogodzinnym. W liturgii Triduum Paschalnego mówimy o trzech dniach. Różnica ta spowodowana jest żydowskim systemem liczenia dnia, czyli od zachodu do zachodu słońca. 

czwartek wieczór – piątek wieczór (jeden dzień)

piątek wieczór – sobota wieczór (kolejny dzień)

sobota wieczór – niedziela wieczór (następny dzień)

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przy okazji Triduum jest powiedzenie: „idę na Mszę w Wielką Sobotę”. Kościół nie sprawuje Eucharystii ani w Wielki Piątek, ani w Wielką Sobotę. Wigilia Paschalna jest sprawowana po zachodzie słońca, czyli należy już do ostatniego dnia Triduum – do Niedzieli Zmartwychwstania.

Święte Triduum Paschalne – jeden dzień, jedna długa uroczystość

Trzy dni uroczystości wielkanocnych (tak! bo Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek popołudniu) są w rzeczywistości jednym dniem świętym. W tych dniach obchodzimy (uobecniamy) jedną tajemnicę: wywyższenie Jezusa, Jego przejście z tego świata do Ojca. Ostatnia Wieczerza, śmierć na Krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia – w tych wydarzeniach ukazuje się jedna, niepojęta prawda: Bóg kocha ludzi – nawet gdy o tym nie wiedzą, zapominają czy nie chcą być kochani. Triduum to uobecnienie misji ratunkowej Boga, który ocala ludzkość przez ofiarę Syna, który stał się człowiekiem.