Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ [5.04 – Niedziela Palmowa]

ODNOŚNIK DO CZYTAŃ Z NIEDZIELI PALMOWEJ

Niedziela Palmowa

W normalnych okolicznościach na rozpoczęcie dzisiejszej Mszy Świętej wysłuchalibyśmy fragmentu z Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tłumy witały Go okrzykami „Hosanna! błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!” Jezus na kilka dni przed Męką jest witany jak Król –  tłumy witają Mesjasza.

Niedziela Męki Pańskiej

Dzisiaj również Słowo Boże skupia naszą uwagę na Męce Pańskiej. Pierwsze i drugie czytanie wskazują nam, że Chrystus jest wypełnieniem starotestamentalnych proroctw o Słudze Jahwe, który przyszedł, aby zbawić swój lud. 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – triumf Boga

Tak właściwie nazywa się dzisiejsza uroczystość. Łączy ze sobą dwa pozornie sprzeczne wydarzenia oddzielone zaledwie o kilka dni. Opowiadanie o Męce Chrystusa nie ma wywoływać w nas żalu czy poczucia cierpiętnictwa. Chrystus w czytaniach, które są komentarzem do Ewangelii o Męce, jawi nam się jako Wywyższony, jako Triumfujący Król. Triumf Życia, triumf Dobra i Miłości, triumf Boga. Zło, nawet najbardziej potężne, nie jest w stanie przełamać Dobra, śmierć – Życia, a nienawiść – Miłości. Wspólnym mianownikiem dzisiejszej uroczystości jest Triumf Chrystusa.

Nasze królowanie – zmartwychwstaniemy!

W końcowym fragmencie dzisiejszej Ewangelii widzimy cud zmartwychwstania świętych, których obudziła śmierć Chrystusa. W zeszłą niedzielę w postaci wskrzeszanego Łazarza widzieliśmy zapowiedź Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, dziś widzimy zapowiedź naszego zmartwychwstania. Zwróćmy uwagę, że choć obudziła ich Śmierć Jezusa (o tym więcej w Wielką Sobotę), to ukazują się dopiero po Jego Zmartwychwstaniu, jakby nie chcieli Go wyprzedzić, jakby pokornie czekali, jakby nie wypadało im wyjść przed Króla…

„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ”

Doświadczyłeś kiedyś przykrej zmiany nastawienia do Ciebie? Jednego dnia możesz być uwielbiany, traktowany z podziwem, może jak bohater. Drugiego dnia, od tych samych ludzi, możesz doświadczyć poniżenia, cynizmu i upodlenia. Tak czasem mamy jako ludzie – szybko nam się odmienia: ci, którzy krzyczą hosanna, za chwilę wołają ukrzyżuj! Nie tylko oni – prawie 2000 lat temu – także i MY. Ale Jezus idzie drogą Triumfu, aby dać życie NAM WSZYSTKIM…