Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

PIĄTEK BIBLIJNY – 1.05 [Piątek biblijny]

TYDZIEŃ BIBLIJNY

DZIEŃ VI

PIĄTEK

CZYTAMY ŁUKASZOWĄ EWANGELIĘ

Dzisiaj mamy kolejne trzy rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 16-18). Najpierw się pomódl o światło Ducha Świętego, aby ta lektura była rzeczywistym spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie. Możesz też zatrzymać się nad tym Słowem dłużej – po nabożnym czytaniu usystematyzuj sobie przeczytaną treść. Dziś spróbuj też sam zadawać sobie pytania do tekstu…

ROZWAŻANIE

Ananiasz zna postać Szawła. Wie, kim jest, zna jego misję. Jego doświadczenie nakazuje mu unikać takich ludzi. Nie boi się tylko o siebie, boi się o wspólnotę rodzącego się Kościoła. Jednak Pan ma plan. W całej zaciekłości Szawła widzi On dobre serce szukające Boga, otwarte na prawdę. Oczywiście najpierw Jezus musi spowodować u późniejszego Apostoła Narodów przejrzenie, niejako wybić go z rytmu życia, pozbawić go tego wszystkiego, czemu ufał do tej pory. W tym celu, w czasie drogi, powala go na ziemię (zwróć uwagę, że nie zrzucił go z konia – nie ma takiego zwierzęcia w tym opowiadaniu) i powoduje jego ślepotę. Ze ślepoty ma go wyprowadzić, dzięki Bożej Łasce, zaślepiony lękiem Ananiasz. To jedno z prawideł zawartych w historii zbawienia: Bóg zsyła, bądź wykorzystuje, jakieś nieszczęście, trud, cierpienie, chorobę, śmierć (przypomnij sobie rozważanie o wskrzeszeniu Łazarza), aby uratować człowieka z ciemności grzechu. W ostatnich wersetach janowej opowieści o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, padają takie słowa:

 

Ewangelia według świętego Jana

J 9,39-41

Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal.

Najgorsza wcale nie jest ślepota ciała. Najgorsza jest ślepota umysłu, serca, woli. Bóg dokonuje cudu – ślepy lękiem Ananiasz prowadzi ku Bogu ślepego nienawiścią Szawła – to wszystko dokonuje się Bożą mocą dzięki ich otwartym na Boga sercom. Obaj otrzymują nowy wzrok ducha. Prośmy Boga o ten dobry wzrok: Niech Pan da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania [Ef 1,18a]

KATECHEZA

Dziś, w ramach katechezy proponuję przeczytanie wywiadu z ks. Krzysztofem Wonsem, autorem wielu konferencji, rekolekcji i książek opartych na Piśmie Świętym i duchowości chrześcijańskiej:

https://www.cfd.sds.pl/?d=more,1105

ZADANIE NA DZIŚ

Postaraj się wyłuskać z tego artykułu i zapamiętać, jak zacząć czytać Pismo Święte i dlaczego warto je czytać i rozważać codziennie.