Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

CZWARTEK BIBLIJNY – 30.04 [Czwartek biblijny]

TYDZIEŃ BIBLIJNY

DZIEŃ V

CZWARTEK

 

CZYTAMY ŁUKASZOWĄ EWANGELIĘ

Dzisiaj mamy kolejne trzy rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 13-15). Najpierw się pomódl o światło Ducha Świętego, aby ta lektura była rzeczywistym spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie. Możesz też zatrzymać się nad tym Słowem dłużej – po nabożnym czytaniu usystematyzuj sobie przeczytaną treść. Dziś spróbuj też sam zadawać sobie pytania do tekstu…

ROZWAŻANIE

„Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał [Filip]. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?” W seminarium mieliśmy ojca duchownego, który czasem nas stresował w czasie Eucharystii, zadając na kazaniu pytania typu: „Jaki był dzisiaj werset psalmu?”, „O czym była dzisiejsza Ewangelia?” Głupio było przed nim, a także przed sobą samym, wyjść na tego, który nie słucha. To przecież ważna część Mszy Świętej. Dziś najbardziej pamiętam o treści Liturgii Słowa, jeśli się przygotowuję do kazania, ale również wtedy, gdy rano, czy kilka godzin wcześniej zajrzę sobie do aplikacji z czytaniami. We współczesnym świecie jest tyle komentarzy do czytań w Internecie, w gazetach katolickich (Gość Niedzielny, Niedziela), w przygotowanych kalendarzach (Oremus, Słowo na każdy dzień). Zawsze można też podejść (co część ludzi robi) i zapytać o wyjaśnienie niejasności czy poprawne rozumienie Słowa. Jeślibyście chcieli, to po zakończeniu pandemii, możemy się spotykać na Kręgu Biblijnym. Najważniejsze, żeby nie bać się czytać – jeśli chcesz rozumieć Pismo – zawsze znajdzie się jakiś Filip posłany przez Ducha.

KATECHEZA

Rzekł do nich Szymon Piotr: „Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia”. Rzekł Jezus: „Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się duchem żywym, podobnym do was mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”.

Ciekawa perspektywa, szczególnie dla kobiet. Kojarzysz to skądś? Z której to jest księgi Pisma Świętego? Zatrzymaj się na razie, zastanów się…

Jeśli pomyślałeś, że to fragment którejś z czterech Ewangelii, to… mylisz się. Nie jest to również część Dziejów Apostolskich, listów czy Apokalipsy. Logicznym też jest, że o Jezusie nie piszą wprost w Starym Testamencie. Tak, nie jest to fragment biblijny, choć brzmi biblijnie. To, co umieściłem wyżej, to część tzw. Ewangelii Tomasza, gnostycznego dzieła apokryficznego powstałego około II/III w. Nie ma charakteru biograficznego (jak Ewangelie kanoniczne), bardziej przypomina logia, czyli słowa Jezusa (o których pisałem już we wcześniejszych katechezach).

Powyższy fragment można przetłumaczyć tak:

Ze słów tych wynika, że czynności kobiet wynikające z ich natury np. upiększanie swego wyglądu, uwodzenie płci przeciwnej itp. są tymi, których należy się wyzbyć, aby wejść do Królestwa Bożego. Może tu też chodzić o obecny w starożytności pogląd, że natura męska jest tą „pierwotną”, jaką miał Adam nim Bóg wyjął mu żebro i uczynił z niego kobietę, której natura jest w związku z tym „odstępcza”, a wtedy widać tu kolejny manifest do dosłownego zjednoczenia, powrotu do pierwotnej monolityczności i zaniku różnic między ludźmi (zanik różnic między płciami – coś to dzisiaj przypomina?).

Choć gnoza swoje początki ma w II/III wieku, to jej idee są żywe do dzisiaj. Można odnieść wrażenie, że ciągle się przebiera w różne „nowe” prądy. Najważniejsze cechy ruchu gnostyckiego:

1) obfite używanie przedstawień mitologicznych;

2) przede wszystkim wyobrażeniowa interpretacja Pisma, która uprzywilejowane miejsce oddaje pierwszym rozdziałom Księgi Rodzaju i stosuje symbolikę liczb;

3) upodobanie do apokalips; zasadniczy ezoteryzm, który przekłada się na elitaryzm (bycie wybranym, wyszczególnionym), albowiem gnostycyzm cieszy się objawieniem tajemnicy, zarezerwowanym dla wtajemniczonych (tajemne słowa objawienia skierowane tylko do wybranych);

4) postawa antykosmiczna i antycielesna: świat widzialny jest zły, jest bowiem owocem upadku; z tego powodu człowiek jest więźniem ciała niezdolnego do zbawienia, stąd doketystyczna interpretacja chrystologii: człowieczeństwo Chrystusa jest tylko pozorem (dokein), nie mogło ono cierpieć na krzyżu;

5) postawa antyhistoryczna: człowiek jest więźniem czasu i powinien się zeń wyzwolić;

6) postawa antynomiczna lub dualistyczna: świat jest mieszaniną dwóch przeciwnych sobie i niemożliwych do pogodzenia natur (światła i ciemności); gnostyk winien zatem wyrwać się ze świata niższego i uwolnić swój duchowy związek ze światem wyższym; wreszcie metafizyka pośredników, dzięki którym gnostyk ma wznieść się ku swemu początkowi i swemu celowi.

Jak to się stało, że Ewangelia Tomasza nie znalazła się w kanonie Pisma Świętego? Czy była jakaś specjalna komisja w tej sprawę? Kto zdecydował o tym, co jest w Biblii? Zachęcam do prostego wyjaśnienia tej kwestii (polecam również inne filmiki z tej serii – są to opowiedziane prostym językiem katechizmowe prawdy wiary):

https://www.youtube.com/watch?v=Y3r93HbCKPs&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=11

 

ZADANIE NA DZIŚ

Postaraj się wyłuskać z tego filmu i zapamiętać, jakie były dwa kryteria dla włączenia danych pism w kanon biblijny.