Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

PONIEDZIAŁEK BIBLIJNY – 27.04 [Poniedziałek biblijny]

TYDZIEŃ BIBLIJNY

DZIEŃ II

PONIEDZIAŁEK

CZYTAMY ŁUKASZOWĄ EWANGELIĘ

Dzisiaj mamy następne trzy rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 4-6). Najpierw się pomódl o światło Ducha Świętego, aby ta lektura była rzeczywistym spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie. Możesz też zatrzymać się nad tym Słowem dłużej – po nabożnym usystematyzuj sobie przeczytaną treść. Dziś spróbuj też sam zadawać sobie pytania do tekstu…

ROZWAŻANIE

„Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta” – woła dzisiaj Jezus w Ewangelii. Dlaczego ja szukam Jezusa? Do czego On mi jest potrzebny? Czy szukam Go, czy podejmuję wysiłek poszukiwania?

KATECHEZA

Najczęstsza odpowiedź na pytanie „ile mamy Ewangelii?” brzmi: „cztery”. W rzeczywistości Ewangelia jest jedna, spisana przez czterech autorów. Każdy z nich przedstawia tę samą historię za pomocą własnej narracji. Dlatego właśnie nie mówimy (chyba że potocznie) o Ewangelii Marka czy Łukasza. Mówimy o Ewangelii według św. Mateusza, według św. Jana (zwróć uwagę podczas Mszy). Każda z czterech wersji Ewangelii dedykowana jest innym adresatom. Różni Ewangeliści pisali w rożnych czasach, kierowali się różnym spojrzeniem, innymi źródłami i odpowiadali na inne pytania, dzięki temu obraz przedstawiony w aż czterech wersjach Ewangelii jest możliwie najbardziej pełny.

Niżej zamieszczam prawdopodobny schemat tworzenia czterech wersji Ewangelii:

  1. Nauczanie Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia, Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie
  2. „Logia” – zbiór wypowiedzi Jezusa, tzw. „Ewangelia Q” (od niem. Quelle = źródło) niezachowana do naszych czasów. Nie mamy dzisiaj pewności, czy istniało zebrane w jednym dziele, czy było to wiele mów Jezusa spisanych przez różnych autorów w osobnych dziełach.
  3. Ewangelia wg św. Marka (ok. 65 – 70 roku, zobacz jak późno od zmartwychwstania Jezusa) – najkrótsza, praktycznie suche fakty historyczne.
  4. Równolegle powstaje Ewangelia wg św. Mateusza i wg św. Łukasza korzystające
    z wcześniejszych zbiorów (ok. 80 – 85 rok).
  5. Jako ostatnia zostaje zredagowana Ewangelia wg św. Jana, który zna i uzupełnia znane mu teksty (ok. 90 – 100 rok).