Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

TERMINY I INFORMACJE

PROSZĘ ZAJRZEĆ DO PIERWSZEJ ZAKŁADKI IDEA – dlaczego inaczej

 

AKTUALIZACJA 6.04.2020

ZOSTAŁY USTALONE NOWE TERMINY
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dnia 20 września 2020 roku odbędą się Komunie:

  • o godz. 12.00 – KLASY A i B
  • o godz. 13.30 – KLASY C i D

Dnia 27 września 2020 roku odbędzie się Komunia:

  • o godz. 13.30 – KLASA E oraz pozostałe dzieci z tej grupy

(przesunięcia godzinowe są związane z przyjętymi już na te dni intencje mszalne)

 

 

Zgłoszenia dziecka do I Komunii Świętej dokonuje się przez wypełnienie FORMULARZA.

Wypełniony formularz należy oddać Księdzu w parafii, bądź p. Katechetce (dla uczniów SP18) w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2019 roku.

Na formularzu w uwagach (u dołu kartki) proszę wpisać preferowany strój komunijny:

  1. chłopcy ciemne garnitury, a dziewczynki skromne sukienki
  2. proste alby dla wszystkich dzieci


Oprócz formularza należy dostarczyć do końca listopada:

  • odpis aktu chrztu (z parafii gdzie dziecko było chrzczone; jeśli chrzest odbył się
    w parafii św. Kazimierza, należy taką informację umieścić na formularzu zgłoszeniowym z podaniem roku, a najlepiej także miesiąca, w którym odbył się chrzest)
  • dla osób spoza parafii zgodę parafii zamieszkania (nie zameldowania!) na Komunię poza parafią (osoby z parafii pw. Ducha Świętego proszę o telefoniczny/smsowy kontakt z ks. Wojciechem (tel. 512 100 917)

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z KOMUNIĄ (ogólne):

Poświęcenie różańców *

6.10.2019

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa ** 17.11.2019
Poświęcenie medalików (z wizerunkiem Matki Bożej) *** 8.12.2019
Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych**** 12.01.2020

Poniższe daty podzielone na grupy komunijne

Spowiedź 9.05.2020 16.05.2020
Komunia 10.05.2020 17.05.2020
Biały tydzień 11-15.05.2020 18-22.05.2020

[w niedzielę 10 maja o godzinie 10 przystępują dzieci z SP18 z klas A i B, a o godzinie 12
z klas C i D; w niedzielę 17 maja o godzinie 10 dzieci z SP18 z klasy E oraz wszyscy pozostali)

* różańce zakupują sami Rodzice
** książeczki do nabożeństwa zamówi p. Katechetka – uczniowie SP18 będą mogli odebrać
i zapłacić w szkole; bądź  – jak pozostali – w kościele (np. przy okazji Mszy niedzielnej)
*** medaliki z wizerunkiem Matki Bożej zakupują sami Rodzice
**** w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie potrzebna świeca – najlepiej ta z chrztu (w przypadku braku świecy chrzcielnej, proszę zakupić nową)

Terminy spotkań z księdzem (środy, godz. 18.45; czas trwania około 45 min)

23.10.2019, materiał ze spotkania 23.10.19
13.11.2019, spotkanie 2 13.11.2019
11.12.2019, spotkanie 3 11.12.2019
5.03.2020, 4 Spotkanie – 5.03.2020
2.04.2020 –

PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM RODZICA (I DZIECKA)
ZWIĄZANYM Z I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ JEST
UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ. 

ZOBOWIĄZUJEMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI DO
UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W PARAFII ŚW. KAZIMIERZA
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 12.00!!!

(proszę z dziećmi także w domu powtarzać teksty Mszy świętej, które wypowiada każdy wierny – część dzieci ich nie zna…)

Dzieci z SP18 w czasie katechezy uczą się i zdają jedną modlitwę na miesiąc według tabelki wklejonej do kart pracy. Prosimy o koordynowanie i pomoc dzieciom w uczeniu się tych modlitw. 

Dzieci uczące się w innych szkołach zobowiązujemy do uczenia się i zdawania modlitw zalecanych przez tamtejszych katechetów.

Rodziców, których dzieci chodzą do SP18, i będą przystępowały do Komunii w parafii św. Kazimierza prosimy o wybranie 2 ;lub 3 rodziców z każdej klasy, z którymi bezpośrednio będziemy dogadywać kwestie organizacyjne (np. wybór fotografa, czy kamerzysty)

PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE ZAGLĄDANIE
NA STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII

I SPRAWDZENIE, CZY NIE POJAWIŁY SIĘ
NOWE INFORMACJE/ZALECENIA.

PROSZĘ O PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI WSZYSTKIM, KTÓRYCH NIE BYŁO NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM 29.09.2019. SZCZEGÓLNIE PROSZĘ O UWRAŻLIWIENIE SWOICH ZNAJOMYCH/RODZINY MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICĄ 
(osoby z zagranicy proszone są o bezpośredni
kontakt telefoniczny/mailowy z ks. Wojciechem)

POMOCE, Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO KOMUNII

(zamieszczenie poniżej okładek nie jest elementem reklamy)


OTO WIELKA TAJEMNICA – to swego rodzaju bajka opisująca Mszę święta – przystępny tekst, piękne ilustracje

OPOWIEŚCI KORNIKA – historia dziewczynki, której nudziło się w kościele. Wszystko się zmienia od od spotkania z mieszkającym w kościelnej ławce kornikiem, który wprowadza ją w tajniki Mszy Świętej.

AHA, O TO CHODZI! oraz IDĘ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ – to książeczki na cały rok przygotowania zawierające opowieści zadania na każdy miesiąc przygotowania. Piękna grafika, różnorodność zadań. Warto wybrać tylko jedną z nich

PUK PUK, CZY TO MÓJ BÓG! – Ta książka to doby pretekst do rozpoczęcia rozmowy o spowiedzi – zawiera historie dzieci, na bazie których można nauczyć dziecko warunków dobrej spowiedzi i przygotować do pierwszej spowiedzi

\

NAUCZYCIELU DOBRY to zeszyt z 8 tematami, o których warto z dzieckiem przed Komunią porozmawiać; zawiera wstęp dla przypomnienia Rodzica oraz zadania (rebusy, zagadki itp) służące utrwaleniu treści.

PS.Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych spotkań z księdzem, dotyczących programu przygotowania dziecka w domu NAUCZYCIELU DOBRY (niebawem zostaną podane terminy)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA DLA CHĘTNYCH

(budynek od parkingu przy ulicy Bukowej)