Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec to wyjątkowa modlitwa,w której razem z Maryją rozważamy życie Pana Jezusa i z każdym przekładanym w ręku koralikiem polecamy Bogu sprawy nasze, Kościoła i świata.

Razem z Maryją wielbimy dobroć Boga, alei przeciwstawiamy się złu. Jak mawiało wielu Świętych : różaniec jest jak karabin skierowany przeciwko złu i szatanowi.

 

Naszą powinnością i obowiązkiem jest codziennie odmawiany jeden dziesiątek różańca, jedna tajemnica – przypisana nam na dany miesiąc przez odpowiedzialnych.

 

Dodatkowo spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej w naszych intencjach oraz na spotkaniu formacyjnym w pierwsze środy miesiąca.

Opiekun – ks. Marcin Piotrowski