Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

ŻYWY RÓŻANIEC

 

 

INTENCJE PAPIESKIE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2022/2023

Listopad 2022 – Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Grudzień 2022 – Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.
INTENCJE DIECEZJALNE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2022/2023

Listopad 2022 – za zmarłych biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu minionych 50. lat tworzyli historię naszej diecezji.

Grudzień 2022 – za matki w stanie błogosławionym, aby przyjęły z miłością dar życia swoich dzieci, o konkretną pomoc dla tych, które zmagają się z myślą o zabiciu swojego dziecka.

Styczeń 2023 – o pokój na świecie, za uchodźców mieszkających na terenie naszej diecezji, o otwarcie serc na ich potrzeby.

Luty 2023 – za chorych, o zaufanie Bogu i powierzenie się Jego prowadzeniu, o niezbędną dla nich pomoc i opiekę.

Różaniec to wyjątkowa modlitwa, w której razem z Maryją rozważamy życie Pana Jezusa i z każdym przekładanym w ręku koralikiem polecamy Bogu sprawy nasze, Kościoła i świata.

Razem z Maryją wielbimy dobroć Boga, ale i przeciwstawiamy się złu. Jak mawiało wielu Świętych : różaniec jest jak karabin skierowany przeciwko złu i szatanowi.

 

Naszą powinnością i obowiązkiem jest codziennie odmawiany jeden dziesiątek różańca, jedna tajemnica – przypisana nam na dany miesiąc przez odpowiedzialnych.

 

Dodatkowo spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej w naszych intencjach oraz na spotkaniu formacyjnym w pierwsze środy miesiąca.

Opiekun – ks. Jacek Dziadosz