OAZY WAKACYJNE – REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak co roku, Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej organizuje oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla jednych są one kolejnym krokiem w ich formacji, a dla innych mogą się stać jej początkiem. Tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat oaz wakacyjnych.

Co? Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Za ile?
Oaza Dzieci Bożych
stopnia I (ODB Iº)
kl. III szkoły
podstawowej
24.-30.06.
2017
Połczyn-
Zdrój
310 zł
Oaza Dzieci Bożych
stopnia II (ODB IIº)
kl. IV szkoły
podstawowej
2.07-13.07.
2017
Ostrowiec
koło Wałcza
560 zł
Oaza Dzieci Bożych
stopnia III (ODB IIIº)
kl. V szkoły
podstawowej
2.07-13.07.
2017
Ostrowiec
koło Wałcza
560 zł
Oaza Nowej Drogi
stopnia I (OND Iº)
kl. VI szkoły
podstawowej
i kl. I gimnazjum
15.-31.07.
2017
Borne Sulinowo 760 zł
Oaza Nowego Życia
stopnia 0 (ONŻ 0º)
co najmniej
kl. II gimnazjum
27.06-13.07.
2017
Lekowo
koło Świdwina
760 zł
Oaza Nowego Życia
stopnia 0 (ONŻ 0º)
co najmniej
kl. II gimnazjum
15.-31.07.
2017
Lekowo
koło Świdwina
760 zł
Oaza Nowego Życia
stopnia I (ONŻ Iº)
po ONŻ 0º
i rocznej formacji
27.06-13.07.
2017
Borne
Sulinowo
760 zł
Oaza Nowego Życia
stopnia II (ONŻ IIº)
po ONŻ Iº
i rocznej formacji
15.-31.07.
2017
Lipie 760 zł

Zgłoszenia na oazy wakacyjne przyjmowane będą od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku lub do wyczerpania miejsc w poszczególnych ośrodkach, tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego, który zostanie umieszczony poniżej. Każdej ze zgłoszonych osób recepcja oaz przydzieli sygnaturę, czyli numer identyfikacyjny składający się z litery i cyfry, np. B23. Na wskazany przez osobę zgłaszającą adres e-mail zostanie wysłana karta uczestnika. Należy ją wydrukować, koniecznie dwustronnie na jednej kartce formatu A4. We wskazanych miejscach kartę dokładnie wypełniają: rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika oazy oraz ksiądz (moderator oazy lub inny duszpasterz z parafii uczestnika). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do 31 maja 2017 roku, osobiście lub listownie, do: Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Seminaryjna 2a, 75-950 Koszalin.

Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić w ciągu 14 dni od daty przyznania sygnatury zgłoszenia. Po tym terminie zgłoszenia bez uiszczonej zaliczki będą traktowane jako nieaktualne. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 czerwca 2017 roku. Obu wpłat trzeba dokonać na konto Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, nr 63 1240 1428 1111 0010 4023 6093, wpisując w tytule wpłaty: imię i nazwisko uczestnika oraz sygnaturę przydzieloną przez recepcję, np. Jan Kowalski, B23. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w oazie. Natomiast pozostała kwota nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu oazy, na którą została wpłacona. Centrum Ruchu Światło-Życie nie ma możliwości wystawiania rachunków i faktur. Może jedynie wydać zaświadczenie o udziale w oazie. W tej sprawie należy się skontaktować z recepcją.

Pytania dotyczące oaz wakacyjnych należy kierować do Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – pocztą elektroniczną: recepcja@koszalin.oaza.pl lub telefonicznie: 600 604 137 lub do księży wikariuszy: Dawida lub Wojciecha.

Rekolekcje dla dzieci po V klasie szkoły podstawowej prowadzi ks. Wojciech, więc może udzielić bardzo szczegółowych informacji na temat sposobu i formy odbywania Oazy.

Rekolekcje dla dzieci po IV klasie szkoły podstawowej odbywają się w tym samym czasie i tym samym ośrodku, co rekolekcje dla dzieci po V klasie, więc warto wspomnieć, że znajomy ksiądz będzie w bezpośrednim kontakcie także i z dziećmi po IV klasie,