WSPARCIE PO NAWAŁNICACH

W niedzielę, 27 sierpnia, Biskup Edward Dajczak skierował do wszystkich wiernych apel o wsparcie finansowe dla poszkodowanych po fali burz i nawałnic.

Odpowiadając na prośbę Księdza Biskupa tej niedzieli po wszystkich Mszach przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek.

Gdyby ktoś chciałby jeszcze wesprzeć jakimś datkiem tę inicjatywę można to zrobić przekazując dowolną kwotę na konto diecezjalnej Caritas

 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Nr konta: PKO BP S.A. I/O Koszalin, 82 1020 2791 0000 7102 0009 0639

z dopiskiem WICHURA

Dziękujemy serdecznie za każdą pomoc, każdą kwotę i okazane serce.

Pamiętajmy również o modlitwie za dotkniętych kataklizmem – ta bezcenna pomoc również jest bardzo potrzebna i w duchu solidarności wskazana.