ZATRZYMAJ ABORCJĘ

Więcej informacji o ustawie, którą popierają i propagują polscy Biskupi

TUTAJ

KOMUNIKAT BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO

DOTYCZĄCY ZBIÓRKI PODPISÓW

POD INICJATYWĄ USTAWODAWCZĄ „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”

Drodzy Diecezjanie,

W ostatnim czasie odbyło się 376. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”, „mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej”. Polscy biskupi poparli zbieranie podpisów pod nią i wyrazili to w oficjalnym dokumencie podsumowującym spotkanie.

Mamy zapewne w pamięci słowa naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, który tak wiele razy podkreślał, że jeśli naruszy się prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka.

Nie możemy zapominać o tym, że życie jest darem danym nam od Boga, a Kościół ma obowiązek bronić prawa do życia.

Dlatego z całego serca popieram organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję” na terenie naszej diecezji oraz błogosławię wszystkim, którzy walczą o prawa nienarodzonych dzieci.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich księży proboszczów oraz was drodzy parafianie o gorliwe zaangażowanie się w przedstawioną inicjatywę oraz modlitwę.

Otaczam Was modlitwą i błogosławię,

bp Edward Dajczak