SKRZATUSZ – REKOLEKCJE ZE SŁOWEM BOŻYM – ZAPROSZENIE

Serdecznie Zapraszamy na Rekolekcje ze Słowem Bożym

Temat:  „A zasadziwszy ogród…”

Czego możemy nauczyć się od Adama i Ewy, Kaina i Abla, Noego i tych którzy postanowili wybudować więżę Babel? Weekendowe spotkanie ze Słowem będzie wspaniałą możliwością wyciągania wniosków „z początku” naszej drogi ku Bogu.

Prowadzący: ks. Mateusz Wyrzykowski, Siostry Uczennice Krzyża

Termin: 27 – 29. 04. 2018r.

Miejsce: Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

Zgłoszenia: s. Goretti tel. 698 446 375,  dompielgrzyma42@gmail.com