ABY WZRASTAŁA MIŁOŚĆ

Od października zapraszamy na comiesięczne Msze święte w intencji małżeństw
i narzeczonych,

Wszyscy doświadczamy tego, jak trudno jest wytrwać w dobrym, jak wśród morza możliwości wybierać takie, które – choć wymagające – niosą i budują prawdziwe i trwałe szczęście,

Na kanwie takich doświadczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje małżeńskie zachęcamy do włączenia się w szczególną modlitwę za małżeństwa i narzeczonych – o wzrost i umocnienie miłości.

Zapraszamy do tej modlitwy przede wszystkim samych małżonków i narzeczonych, aby sami odkrywając, jak bardzo potrzebna do wierności i pięknej miłości potrzebna jest Boża łaska, podejmowali taką modlitwę w comiesięcznych Mszach świętych.

Taka intencja odprawiana będzie w naszym kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10.30. 

ZAPRASZAMY!