BIERZMOWANIE 2019

Bierzmowanie w tym roku w naszej parafii odbędzie się 4 marca podczas Mszy świętej o godzinie 17.00

Bierzmowanie wpisze się w przezywaną w naszej parafii Uroczystość odpustową, której będzie przewodniczył J.E. ks. bo Krzysztof Włodarczyk.

Pamiętajmy w modlitwie o kandydatach do sakramentu bierzmowania, szczególnie za wstawiennictwem patrona naszej parafii – św. Kazimierza Królewicza.