BISKUP EDWARD ZAPRASZA DO SKRZATUSZA

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
zapraszający na uroczystości skrzatuskie w 2019 roku

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Zbliżające się spotkanie naszej diecezjalnej wspólnoty w Skrzatuszu,
w sanktuarium Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, ma w tym roku
niepowtarzalny wymiar. Nasza piękna, skrzatuska świątynia została niezwykle
wyróżniona. Papież Franciszek nadał jej tytuł bazyliki mniejszej. W papieskiej
bulli skierowanej do nas czytamy, że Kongregacja do spraw Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych uprawnień nadanych jej
przez Ojca Świętego Franciszka, z wielką radością wyróżnia kościół sanktuaryjny
w Skrzatuszu poświęcony Bogu na cześć Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tytułem
i godnością bazyliki mniejszej wraz ze wszystkimi prawami oraz przywilejami liturgicznymi.

Ten dar papieża Franciszka dla naszej diecezji jest jeszcze jednym
potwierdzeniem ważności takich miejsc, w których możemy dotknąć tajemnicy
wiary przez osobiste spotkanie z Jezusem i Jego Matką. Papież uznał
duchowość, sławę i piękno naszego Sanktuarium, trud i pracę, które włożyliśmy
w jego odbudowę. W swoim nauczaniu Ojciec Święty wyraźnie wskazuje na
wyjątkowe znaczenie sanktuariów, które są miejscami niemal „sakramentalnymi”
Kościoła i w których trwa pamięć wiary poprzednich pokoleń.

Siostry i Bracia, pielgrzymując do naszego, diecezjalnego sanktuarium,
przychodzimy do Matki, aby mogła na nas spojrzeć i aby swoim spojrzeniem
prowadziła nas do Tego, który jest «Drogą, Prawdą i Życiem» (J 14, 6).
Doświadczenie spotkania z żywym Bogiem zawsze przemienia człowieka.
Z prawdziwym wzruszeniem słucham świadectw i czytam Wasze listy,
starszych i młodszych diecezjan, którzy w różnych, niejednokrotnie trudnych
momentach swojego życia doświadczyli pięknej i głębokiej relacji z Jezusem
i Jego Matką, doświadczyli obdarowującego Boga. Również teraz, w tej
Eucharystii, Bóg daje nam swoje życie, umacnia nas, prowadzi ku wspólnocie
i otwiera przed nami niebo, ponieważ chrześcijaństwo to Bóg, który idzie do świata,
i ludzie, idący do Niego przez wiarę (Yves Congar).

Dzisiejsza Ewangelia jeszcze bardziej potwierdza wielką wartość
osobistego spotkania z Panem. Jezus, który zaprasza nas do szczególnej relacji,
pragnie być towarzyszem naszej drogi, chce spotykać nas i obdarowywać łaską
w chwilach naszego szczęścia, jak również w tajemnicy naszego krzyża, bólu
i cierpienia. Również trwający II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
jest czasem podarowanym nam przez Pana, w którym Duch Święty czyni nas
bardziej Jego uczniami. Każde spotkanie synodalne w parafii, wspólne
rekolekcje, dni skupienia, prace komisji synodalnych nie tylko budują nasz
diecezjalny Kościół, ale przede wszystkim dają możliwość pogłębienia naszej
osobistej relacji z Bogiem.

Pierwszą uczennicą Pana, która wsłuchiwała się w Jego Słowo
i pozwoliła Duchowi Świętemu wypełnić je w sobie, była Maryja.
W sanktuarium skrzatuskim, w znaku Piety, została nam podarowana przez
Boga, jako Matka Miłości Zranionej i Naszej Nadziei. Życie Maryi przypomina,
że jesteśmy ludźmi obdarowanymi obecnością Boga pośród nas. Doświadcza
tego Ta, która trzyma na swych kolanach ciało martwego Syna. Twarz Matki
jest pełna pokoju, zwrócona z nadzieją ku głębi tajemnicy Boga. W momencie
Jej największego, matczynego bólu – śmierci Syna – Bóg rodzi w Niej nadzieję,
która radzi sobie nawet ze śmiercią.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu jest miejscem, w którym
miłość Boga i wierność Maryi, są przez wieki bardzo głęboko przeżywane,
wręcz dotykalne. Niezwykłe piękno barokowej świątyni i jedne z pierwszych
w Polsce wotywne korony, potwierdzają jednoznacznie, że doznawana tutaj
miłość Boga i opieka Maryi, od 444 lat wzbudzają w sercach ludzi wielką
wdzięczność i miłość. To święte miejsce jest niezwykłym darem dla Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, którego wartość i piękno możemy odkrywać dla
siebie na nowo. Jest miejscem modlitwy bardzo potrzebnej każdemu z nas po
to, by poprzez doznane tutaj duchowe wsparcie, móc obronić w sobie to,
co jest najcenniejsze w naszym życiu. Pielgrzymujemy do Skrzatusza, aby prosić
o żywą wiarę i miłość dla mojej rodziny, naszej parafii i całej diecezji, by w pięknej
wspólnocie uwielbiać Pana i Jego Matkę.

Zapraszam Was, Kochani Siostry i Bracia,
do wspólnego
pielgrzymowania!

W sobotę – 14 września – do Skrzatusza zapraszam młodzież, by we
wspólnocie modlitwy i radości przeżyć piękne spotkanie z Bogiem żywym.
W czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie papież Franciszek,
wypowiedział do Was, Kochani Młodzi, słowa: Jesteście marzeniem Boga!
Najpełniej i najpiękniej zrealizowała to marzenie w swoim życiu Maryja.
Zechciejmy z Nią, w Skrzatuszu, odkryć ten niepowtarzalny plan Boga wobec
każdej i każdego z nas.

W niedzielę – 15 września – do Skrzatusza zapraszam wszystkich,
by uwielbić z Maryją Boga i podziękować Ojcu Świętemu za wyniesienie naszej
skrzatuskiej świątyni do godności bazyliki mniejszej. Tej wyjątkowej
uroczystości przewodniczyć będzie arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski,
wraz ze wszystkimi biskupami Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej.

Siostry i Bracia, dziękuję za modlitwę, za Waszą obecność w Skrzatuszu,
dziękuję również za ofiary dzisiaj złożone, które pomogą nadal rozwijać nasze
skrzatuskie dzieło i za wszelką okazywaną przez Was pomoc.

Do zobaczenia w Skrzatuszu!

Wasz biskup
Edward Dajczak