MODLITWA ZA RODZICÓW PO STRACIE

Nikogo nie trzeba przekonywać, że to nie Rodzice powinni żegnać i chować swoje dzieci,..

Ból po stracie – z jakiegokolwiek powodu by ona nie powstała – jest nie do opisania..

Człowiek wobec takiego doświadczenia staje bezradny i często bliski jest rozpaczy.

Ratunek odnaleźć można jedynie w Bogu. Tak potwierdzają Rodzice, którym w Krakowie przyszło żegnać 23-letniego syna – to nie czas leczy rany, ale Jezus Chrystus!

Zatem, dotknięci styczniową tragedią, ale znając także wiele innych historii straty,
podejmujemy w naszej parafii modlitwę za Rodziców po stracie dziecka.

Będziemy się spotykać w każdy 3 czwartek miesiąca na cichej adoracji (od godz. 17.00 – można przyjąć w trakcie) oraz Mszy świętej (godz. 18.00)

Zachęcamy zatem wszystkim, którym bliskie jest – czy to bezpośrednio, czy nie – doświadczenie utraty dziecka, do włączenia się w tą inicjatywę.

 

Na czas adoracji w ciszy będą przygotowane pomoce do modlitwy i medytacji, aby przeżyć ten czas z Jezusem, jak najlepiej.

Terminy kolejnych Mszy:
17.10, 21.11, 19.12.

W 2020 roku:
16.01, 20.02, 19.03, 16.04, 21.05, 18.06, 16.07, 20.08

 

[15 października przypada Dzień Dziecka utraconego (czas ciąży liczony od 1 stycznia]

Warto zajrzeć: http://www.stratadziecka.pl/