SPOTKANIE MAŁŻEŃSKIE – 22-24 LISTOPADA

Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich serdecznie zaprasza wszystkie małżeństwa, szczególnie mające trudności we wzajemnej komunikacji , przeżywające różnego rodzaju kryzysyna weekend dla małżeństw w dniach 22-24 listopada 2019 w koszalińskim CEF-ie Sposoby zgłoszenia podane w gablocie [tel. 600984248 lub email: zgloszenia.koszalin@spotkaniamalzenskie.pl]

więcej informacji i świadectwa uczestników: www.spotkaniamalzenskie.pl