SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW

Według zapowiedzi rozpoczynamy w naszej parafii
formację dla i z małżeństwami.

Comiesięczne Msze święte w intencji o umocnienie miłości
gromadziły coraz większą liczbę małżonków,
szukających świadomego wsparcia w Bożej łasce.

Odpowiadając na to pragnienie proponujemy
kolejną formę szukania świadomego wsparcia u Pana Boga
w postaci comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Po co się spotykamy?

  • by się razem modlić
  • by słuchać mądrości
  • by uczestniczyć w warsztatch
  • by dzielić się sobą

WSZYSTKO PO TO 

Zapraszamy zatem małżeństwa do udziału w tych comiesięcznych spotkaniach!!!

Spotkania odbywają się w 3 poniedziałki miesiąca o godzinie 19.00 w kościele i w Domu Parafialnym.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE
ODBĘDZIE SIĘ
16 MARCA 2020 (godz. 19.00)

Następne spotkania

20.04; 18.05; 15.06; [przerwa wakacyjna]; 21.09
[zapiszczcie od razu w kalendarzu/telefonie]