NAJNOWSZE ZARZĄDZENIE BISKUPA EDWARDA

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej parafii!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z najnowszych wskazań Księdza Biskupa:

  • SPOWIEDŹ – możliwa jedynie po indywidualnym (najlepiej telefonicznym) umówieniu. Nie będzie możliwości korzystania ze spowiedzi w znanych od lat dniach i porach
  • CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA  będą sprawowane bez udziału wiernych. Przypominamy, że nieobecność w celebracjach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty nie jest związana z zaciągnięciem grzechu. Wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
  • ŚWIĘCONKA – nie odbędzie się obrzęd błogosławieństwa w kościele, U dołu wpisu dostępny tekst błogosławieństwa do wykorzystania w domu

Zachęty dla Was, Drodzy Przyjaciele, płynące ze wskazań bpa Edwarda:

  • zachęta do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów (zachęcamy do uczestniczenia w naszych parafialnych transmisjach) oraz do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej (na końcu wpisu oraz na głównej stronie są gotowe materiały do pobrania)
  • zachęta do przeprowadzenia w Wielką Środę rodzinnego nabożeństwa pojednania w oparciu o opracowany rytuał
  • zachęta do domowego wykonania palm, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy
  • na Wielki Czwartek – zachęta by zamiast nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlić się łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu (rozważanie tekstów Biblii [Łk 22, 39-46 – TUTAJ; Mt 26, 36-46 – TUTAJ], bolesny różaniec, śpiew Ogrodzie Oliwny…. bądź medytacja nad słowami tej pieśni – TUTAJ)
  • na Wielki Piątek – zachęta by w Wielki Piątek wyeksponować w swoich domach Krzyż. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (np. 15 min) Męki i Śmierci Pana Jezusa (czy to przy pomocy fragmentu Biblii bądź przy pomocy pieśni o Męce Pana Jezusa). Zachęta dotyczy także domowego odprawienia Drogi Krzyżowej (choć zapraszamy na 15 a transmisje) oraz do rozważania fragmentu Pisma Świętego z opisem Męki Pańskiej (np. J 18,1 – 19,42 – TUTAJ)
  • na Wielką Sobotę – zachęta by trwać w wyciszeniu i skupieniu (np. razem podjęte milczenie) jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do Otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci 
  • na czas WIGILII PASCHALNEJ – zachęta dla uczestników transmisji telewizyjnej/internetowej by na czas odnowienia przyrzeczeń zapalić świece, wspominając,że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do życia (nasza podpowiedź, by świeca była zapalona na cały czas modlitwy z transmisją)

 

MODLITWA RODZINNA – NIEDZIELA PALMOWA

MODLITWA RODZINNA – NABOŻEŃSTWO POJEDNANIA – WIELKA ŚRODA 2020

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY