32 ROCZNICA POWSTANIA NASZEJ PARAFII

Już 32 lata mijają, kiedy Bóg zapragnął przebywać w naszej świątyni. Dziękujemy Jemu, wszystkim budowniczym i Pasterzowi naszej Wspólnoty: księdzu Ryszardowi – za trud i miłość włożoną w tę świątynię.