Poświęcenie pojazdów – 24.07

W przyszłą niedziele 24.07 po każdej Mszy świętej błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.