Koniec roku szkolnego i katechetycznego.

Dnia 21 czerwca, w środę, zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą o godz. 18.00 kończącą rok formacji religijnej i duchowej.
Po Eucharystii abslowentom klas ósmych zostaną rozdane świadectwa ukończenia katechizacji na poziomie szkoły podstawowej.