SCHOLA MŁODZIEŻOWA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MŁODYCH,
KTÓRZY CHCIELIBY CHWALIĆ PANA BOGA
SWOIM ŚPIEWEM W CZASIE MSZY ŚWIĘTYCH

NA SCHOLĘ MŁODZIEŻOWĄ!!!

Spotkania scholi w niedziele o 17,30 w salce obok kancelarii.

POTRZEBUJEMY TAKŻE INSTRUMENTALISTÓW

ZWŁASZCZA GITARZYST(K)Ę