Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Palma (p)odbije?

I co się okaże?

Takie niby nic, a może uspokoi tę odbijającą siedzeniem w domu palmę; może się okaże naprawdę dobrym wspólnym rodzinnie spędzeniem czasu – i pod kątem zajęć plastyczno-manualnych, ale także pod kątem katechetycznym (nie chodzi o zdalną religię, ale o to, że pierwszymi katechetami dzieci mają być rodzice); może podbije, czyli wzmocni przeżycie początku wielkiego tygodnia, bo sobie człowiek uświadomi, że się zaczyna i nakreśli właściwą perspektywę na te dni.

Małymi krokami można dojść naprawdę daleko. A małe rzeczy mogą naprawdę zbudować wielkie przeżycia i wielkie historie (zdaje się, że Pani S. Grzeszczak śpiewała coś o małych rzeczach i o tym, że w nich jest zapisany wzór na szczęście).

Warto robić małe rzeczy.

Warto zrobić palmę.

Warto posłuchać zachęt i wskazówek i obok transmisji z liturgii Wielkiego Tygodnia
uczynić te dni Wielkimi we własnym domu.

 

Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach! [Mt 21, 9]

 

 

ks. Wojciech Pawlak