Rys historyczny

Dekret o erygowaniu parafii wydał pierwszy Biskup naszej diecezji, Ignacy Jeż w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP AD 1990. Nowoutworzona parafia została włączona do Dekanatu Koszalin-Północ. Od początku – od 23.03.1990 roku – Proboszczem parafii był i jest ks. Ryszard Łopaciuk

Głównym zadaniem Proboszcza było zorganizowanie życia parafii, a w szczególności wybudowanie kościoła, plebani i innych niezbędnych zabudowań kościelnych.

Pierwsza tymczasowa kaplica została założona w baraku po dawnej szatni budowy bloków przy ul. Oskara Langego.

Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską – i tak:

 • Pierwszy ślub został udzielony w dniu 21. 04 1990 r. o godz. 16.00 – pierwszą młodą parą byli: Grzegorz Pawelec i Danuta Ochaman (sołtys Kędzierzyna)
 • Pierwszy chrzest miał miejsce tegoż samego dnia (21.04.1990)
 • Pierwszego parafianina pożegnaliśmy 23.04.1990 r.
 • W maju 1990 roku ks. Proboszcz powołał Komitet budowy kościoła, plebanii i obiektów zabudowy kościelnej. Uroczystego poświęcenia placu budowy nowego kościoła w dniu 28.05.1990 roku dokonał ks. bp Ignacy Jeż przyzywając przy tym przemożnego wstawiennictwa patrona parafii św. Kazimierza Królewicza
 • Pierwsza procesja Bożego Ciała przeszła ulicami parafii w dniu 17.06.1990 roku przy akompaniamencie orkiestry Baltyckiej Brygady WOP
 • W barakach po kombinacie budowlanym przy ulicy Tradycji i Oskara Langego utworzona została tymczasowa siedziba parafii. Pierwsza Msza święta w tejże siedzibie została odprawiona 30.09.1990 roku
 • Pierwszy wikariusz przybył do parafii 7.10.1990 roku – ks. Janusz Kozłowski
 • Pierwsi ministranci zostali przyjęci do służby liturgicznej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 1990 roku
 • Pierwszą Mszę odpustową 4.03.1991 roku sprawował ks. Jan Szałach, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Wojnar z Łękna
 • W maju 1991 roku z okazji pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II, w tym wizyty w Koszalinie, musieliśmy rozebrać kaplicę przy parafii pw. Ducha Świętego i przygotować teren pod budowę ołtarza papieskiego
 • Uroczystości pierwszych Komunii Świętych odbywały się po raz pierwszy 5,12,19,26 maja 1991 roku

W czasie wizyty na Górze Chełmskiej w 1991 roku Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Ksiądz Proboszcz usłyszał takie słowa: Będzie dobrze, księże Proboszczu. Obiecuję modlitwę i błogosławieństwo. Od tej chwili prace przygotowanie budowy nabierają tempa mimo trudnej i złożonej sytuacji w kraju.

W 1992 roku do naszej parafii dołącza drugi wikariusz – ks. Adam Rybicki. W tym samym roku firma REMKO rozpoczęła budowę kościoła, a firma SELFA budowę plebanii.

W 1995 roku księżą zamieszkują nowopowstałą plebanię. W budowanym wciąż kościele zostaje odprawiona pierwsza Pasterka, którą do dzisiaj wspomina bardzo wielu parafian..

W lipcu 1997 roku, ks. Proboszcz sprowadził z Fatimy figurę Matki Bożej, a 13 lipca tego roku zostało odprawione pierwsze nabożeństwo fatimskie – różaniec, Msza święta i procesja wokół kościoła. Modlitwie przewodniczył ks. Antoni Tofil. Nabożeństwa fatimskie na stałe do parafialnego kalendarza.

W 1998 roku w kościele zostały zamontowane witraże oraz wykonana została podsufitka (firma WestBud), co zwiastowało koniec prac wykończeniowych.

W dniach od 17 do 23 października 1999 roku parafia przeżywa pierwsze Misje święte Bóg jest miłością, które prowadzi ks. Dariusz Jastrząb oraz ks. Sienkiewicz. Na zakończenie misji dokonano aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całej parafii

Latem 2000 roku w kościele wykonano posadzkę marmurową, co stanowi jeden z ostatnich elementów budowy. Dzięki temu 2 września tego roku ówczesny Biskup Diecezjalny Marian Gołębiowski dokonuje poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza Królewicza

W 2014 roku parafia otrzymała relikwie swojego patrona oraz przeżywała drugie Misje prowadzone przez oo. Jezuitów. Tym razem tematem misji było niezgłębione Boże Miłosierdzie

W 2015 roku staraniem wikariuszy – ks. Ł. Gąsiorowskiego i ks. A. Zaniewskiego – oraz przewodniczącej NSZZ Solidarność p. Danuty Czernielewskiej do parafii zostały sprowadzone relikwie bł. ks. J. Popiełuszki

Do 2015 roku, w czasie 25 lat istnienia parafii:

 • Zostało ochrzczonych 2536 dzieci
 • 2579 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię świętą
 • Bierzmowanie przyjęło 3079 osób
 • Pobłogosławiono 1365 małżeństw
 • Pochowano 1017 osób

Parafia liczy ok 6800 osób.