MAŁŻEŃSTWO

O zaplanowanym terminie ślubu prosimy informować odpowiednio wcześnie.  Przy pierwszym zapisie w Parafialnym Kalendarzu należy podać nazwiska narzeczonych oraz numer kontaktowy. Rezerwacji prosimy dokonywać osobiście, w kancelarii parafialnej, Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni razem zgłaszają się do kancelarii parafialnej z dokumentami:

 • aktualne metryka chrztu (z parafii gdzie byli ochrzczeni, nie starsze niż 3 miesiące)
 • dowody osobiste
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – jeśli ślub ma być konkordatowy (kościelno-państwowy); lub świadectwo ślubu cywilnego
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego: jest to kurs, który odbywa się najczęściej w ostatniej klasie szkoły średniej jeśli brak świadectwa – należy taki kurs odbyć [w Koszalinie Kurs przedmałżeński prowadzi parafii Ducha Świętego i parafia Podwyższenia Krzyża (Ojcowie Franciszkanie)]
 • dane świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek)
 • gdy obydwoje narzeczeni są z innych parafii niż należy bezwzględnie dostarczyć zgodę jednej z parafii zamieszkania na ślub w innej parafii
 • w ramach przygotowania do ślubu należy także odbyć (obok kursu przedmałżeńskiego) serię spotkań z Doradcami Życia Rodzinnego. W naszej parafii są to Państwo Joanna i Paweł Gritzmanowie (tel. 506 781 540). Zachęcamy, by z Doradcami kontaktować się już nawet w czasie rezerwowania terminu ślubu, by bez przeszkód zaplanować i przeżyć te spotkania. [aktualny harmonogram spotkań podany na stronie parafialnej]

Oprawa ślubu w naszej parafii:

 •  [wszelkie sprawy związane z oprawą muzyczną ślubu proszę omawiać z poleconym przez proboszcza organistą (także dot. muzyków z zewnątrz)
 • Prosimy uprzedzić gości, aby po ceremonii ślubnej nie sypali kwiatów/ryżu/innych ozdób przed kościołem

W przypadku rezygnacji z terminu ślubu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie księży w parafii!    

 

Obok Kursu Przedmałżeńskiego – przeżywanego najczęściej w ramach szkolnej katechezy w ostatniej klasie szkoły średniej, przed ślubem należy jeszcze odbyć NAUKI DLA NARZECZONYCH z Doradcami życia rodzinnego /Joanna i Paweł Gritzman, Tel.: 506 781 540, e-mail: the.gritzmans@gmail.com/

 

Program przygotowania narzeczonych do ślubu

Miejsce: 

Częstotliwość: 2 spotkania w miesiącu wg harmonogramu

Program obejmuje cykl 6 spotkań:

 1. Miłość Boża (2h)
 2. Grzech (2h)
 3. Zbawienie w Jezusie, Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela (2h)
 4. Elementy Życia Chrześcijańskiego, Jedność w małżeństwie, Komunikacja (2h)
 5. Chrześcijański mąż, Chrześcijańska żona, Biblijne zasady wychowania dzieci (2h)
 6. Antykoncepcja, Aborcja + NPR (2h)

 

Opcjonalnie, czyli dla zainteresowanych, zajęcia indywidualne nt. Metod Naturalnego Planowania Rodziny, a podczas nich przekazanie wiedzy o NPR w szczegółach, praca
z kartami obserwacji, interpretacja obserwacji – wg indywidualnie ustalonego kalendarza spotkań.

Terminy spotkań 20223/2024

 

Warunki uczestnictwa:

 • Obecność narzeczonych obowiązkowa od pierwszych zajęć
 • Brak możliwości dołączenia do grupy po rozpoczęciu cyklu

Obecność księdza – do udziału w sesji pytań, w posłudze spowiedzi, błogosławieństwo

Bonus: Wieczór z dialogiem małżeńskim

Koszt: 100 PLN (płatne na pierwszych zajęciach cyklu)