NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych, wraz z sakramentem pokuty i pojednania należy do grupy SAKRAMENTÓW UZDROWIENIA.

Spowiedź – sakrament pokuty i pojednania – ma na celu uzdrowienie duszy, natomiast sakrament namaszczenia chorych, czy po prostu sakrament chorych, ma wpłynąć na ciało człowieka.

Podstawowym znaczeniem sakramentu chorych jest niesienie ulgi w cierpieniu i umocnienie w dźwiganiu krzyża choroby i cierpienia.

W związku z tym sformułowanie OSTATNIE NAMASZCZENIE bardzo stygmatyzuje znaczenie tego sakramentu, ponieważ nie jest to sakrament jedynie dla umierających i można, a wręcz warto przystępować do niego już w okolicznościach ciężkiej choroby, czy planowanej operacji.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby zamiast słów ostatnie namaszczenie, używać odpowiedniego dla takiej sytuacji słowa WIATYK – czyli sakramentalna Komunia (o ile jest możliwa) wraz z sakramentem namaszczenia chorych udzielane właśnie osobom umierającym.

Sakramentu chorych w naszej parafii udziela się:

  • podczas comiesięcznych wizyt księdza u chorych w pierwsze soboty miesiąca
  • na indywidualną prośbę chorego, lub jego bliskich
  • 11 lutego podczas Mszy świętej w Światowym Dniu Chorego